Siirry suoraan sisältöön

Tekemisen meininkiä

IdiXii-sovelluksen suunnittelu ja kehitys on jatkunut kesän yli ja olemmekin kohta valmiina ensimmäisiin käyttäjätestauksiin. Yhteistyö Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminnan kanssa on ollut tiivistä ja olemme yhteisvoimin saaneet pelillistettyä kaikki sovellukseen tulevat yhdeksän minipeliä. Suunnittelun keskiössä ovat nuoret ja heille sopivan sisällön sovittaminen pelilliseksi kokonaisuudeksi. 

Sovelluksen suunnittelu alkaa ScholarBearin tiimissä kehityksen kohteena olevan minipelin teemaan ja opetettavaan sisältöön tutustumisella. Näiden pohjalta tehdään alustava pelillistämissuunnitelma. Tämän jälkeen suunnitelma esitellään asiakkaalle, jonka kanssa päätetään yhdessä, mihin suuntaan pelillistämisessä lähdetään, jotta minipeli puhuttelisi kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Alustava suunnitelma muotoutuu pelikäsikirjoitukseksi, joka muokkautuu kehitystyön mukana, kun uusia ideoita ja ratkaisuehdotuksia syntyy. 

IdiXii-sovelluksen opetuksellinen sisältö koostuu erilaisista itsetuntemusta vahvistavista harjoituksista. Sisältöjen pohjana toimii Linkki-toiminnan Vahvuusryhmän ohjaajan käsikirja, josta sovellukseen on otettu tekstisisältöjä ja myös pelillisiä elementtejä. Linkki-toiminnan Tiina Lamminen ja ScholarBearin Maria Haapasalo hiovat ja muokkaavat käsikirjan tekstejä sovellukseen sopiviksi. Tässä työssä erityisesti sisältöjen selkeytys ja lyhentäminen ovat avainasemassa, sillä kännykän näytöllä toimivassa pelissä ei voi olla kovin pitkiä tai monimutkaisia tekstipätkiä. Tiina on tekstien tuottamisen lisäksi ollut aktiivisesti mukana pelillistämisessä sekä käyttöliittymäsuunnittelussa.

Sovelluksen visuaalisesta suunnittelusta sekä kuvituksesta vastaa graafikkomme Ulriikka Lipasti. IdiXii-sovelluksessa seikkaillaan avaruudessa, joten Ulriikka on saanut piirrellä jos jonkinmoista planeettaa ja tähteä projektin aikana. Hän on myös vahvasti mukana sisältöjen pelillistämisessä, mitä tehdään tiiviissä yhteistyössä niin ScholarBearin työntekijöiden kuin Linkki-toiminnan Tiinan kanssa. 

Tekninen toteutus on ohjelmistokehittäjämme Sallamari Rantasen heiniä. Hän kokoaa yhteen peli-ideat, kuvat, tekstit ja äänet ja tuo oman näkökulmansa minipelien pelillistämiseen. Sallamari käyttää ohjelmointiin Flutteria, jonka ohjelmointikieli on Dart. Flutter valikoitui IdiXii-sovelluksen tekoon mm. sen saavutettavuusominaisuuksien vuoksi.

Koordinoinnin ja tekstisisältöjen tuottamisen lisäksi Maria Haapasalo suunnittelee sovelluksen äänimaailman ja vastaa käyttäjätestauksista. Sovelluksen avaruudelliset äänet pidetään hillittyinä ja rauhallisina, jotta ne tukevat pelaajien keskittymistä oman itsetuntemuksen kehittämiseen.

Yhdessä tekemällä ja luovalla työotteella ollaan saatu paljon aikaan, mutta tärkeä yhteistyökumppani on myös sovellusta testaavat nuoret, joiden palautteen avulla projekti saadaan hiottua loppuun!

Maria Haapasalo, ScholarBear Oy